Werkwijze

Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend, zo kunnen we samen kijken welke hulpvraag er bij je speelt en kunnen we kennismaken.

Als we besluiten samen aan je vraag te werken komen er na het intakegesprek twee of drie sessies om vrije werken te maken. Deze helpen om de hulpvraag te specificeren en bepalen de richting die we opgaan met het traject.  We stellen dan ook een behandeldoel op en maken een schatting van het aantal sessies in het traject.  Hierna beginnen we met het traject. Een traject bestaat uit ongeveer 10 sessies. De sessies duren een uur, met uitzondering van de evaluaties, deze duren anderhalf uur. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en eigen keuze kunnen er meer of minder sessies gegeven worden. Zo houd je zelf de regie over je eigen proces. Tussentijds en aan het eind van ieder traject hebben we een evaluatiesessie waarin we terugkijken naar wat we bereikt hebben en maken we eventueel nieuwe afspraken.

Tarieven

Intakegesprek – gratis
1 uur sessie – €65
1,5 uur sessie  – €75

Vergoedingen

Kunstzinnige therapie wordt door verschillende zorgverzekeringen (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Afzeggen

Ben je verhinderd? Dan hoor ik dat graag 48 uur van tevoren. Houd er rekening mee dat anders het tarief van de sessie  in rekening kan worden gebracht. Je kunt me altijd mailen of bellen, ook voor een nieuwe afspraak.

Kwaliteit

Ik vind het belangrijk om je goed van dienst te kunnen zijn. Om mijn kwaliteit te waarborgen ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT). Dit houdt in dat ik aan de normen voldoe door bijvoorbeeld regelmatig nascholing te volgen. Voor meer informatie over de kwaliteitsnormen van de NVKT kun je kijken op https://www.kunstzinnigetherapie.nl/.

Wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt, hoor ik dat graag. Samen kunnen we in gesprek gaan en een oplossing vinden. Als dat niet voldoende is kun je een klacht indienen. De NVKT is via de koepelorganisatie NVAZ aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtenfunctionaris en landelijk erkende Geschillencommissie. Meer informatie is te vinden op de site van de NVKT.

Geheimhouding, recht op informatie en inzage in jouw dossier

Een therapieproces is persoonlijk. Ik waarborg je privacy en ga vertrouwelijk om met jouw gegevens. Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht en kan ik alleen met jouw toestemming gegevens verstrekken aan derden. Alleen in een noodsituatie mag deze geheimhoudingsplicht doorbroken worden. Ik heb geen toestemming nodig om met collega’s te overleggen over de behandeling, deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht.

Je hebt als cliënt recht op informatie en inzage in je eigen dossier. Dat houdt in dat ik als therapeut verplicht ben om je te informeren over jouw behandeling. Daarom zijn er in het traject evaluatiemomenten. Deze vinden plaats halverwege het traject en aan het eind. Je mag tussentijds natuurlijk altijd je vragen stellen over je eigen traject.

Ook heb je het recht om jouw eigen dossier in te kijken en fotokopieën te maken van de gegevens. Het dossier is zo ingericht dat de persoonlijke gegevens beschermd zijn. Vertrouwelijke informatie door anderen die met jouw toestemming betrokken waren bij je proces is gegeven mag je niet inzien. Je mag dingen toevoegen aan je dossier, maar niet verwijderen.

Ik ben als therapeut verplicht om je te informeren over het doel van de behandeling en de manier waarop dit bereikt kan worden. We houden regelmatig evaluaties: na de intakeperiode, halverwege het traject en aan het einde. Ik mag je alleen informatie onthouden wanneer jij daar ernstig nadeel van zou ondervinden. Dit doe ik in overleg met collega’s.

Mocht je nog met vragen zitten neem dan gerust contact op.

    Naam (verplicht)

    Email (verplicht)

    Onderwerp

    Bericht